Over

 

VERA is een internationale samenwerking tussen Nederland, Duitsland en Denemarken voor het testen en verifiëren van milieutechnologieën in de landbouwsector.

Op dit moment gaat het onder meer om:
• luchtzuiveringstechnologieën;
• huisvesting- en managementsystemen voor stallen;
• technologieën voor het reduceren van gasvormige emissies bij mestaanwending ;
• afdekkings- en overige technologieën voor het beperken van gasvormige emissies uit mestopslagen;
• scheidingstechnologieën voor drijfmest.

 

 

Lees meer in de VERA-brochure (pdf, 1540 kB)

 

De bestuursstructuur van VERA

VERA is in 2008 opgericht als samenwerking tussen de Nederlandse, Duitse en Deense milieu- en landbouwautoriteiten. Op dit moment wordt eraan gewerkt om ook andere landen bij het VERA-kader te betrekken.   

VERA wordt bestuurd door het International VERA Board (IVB), dat wordt gevormd door vertegenwoordigers van de nationale milieu- en landbouwautoriteiten van de deelnemende landen: het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), het Duitse Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) en het Deense agentschap voor milieubescherming (Miljøstyrelsen).
Het IVB is de besluitvormende instantie die voor de activiteiten van VERA de regels, criteria en reikwijdte bepaalt. 

 

 

Het internationale VERA-secretariaat

Het internationale VERA-secretariaat organiseert, coördineert en implementeert de door het IVB uitgezette activiteiten. Het secretariaat is ook verantwoordelijk voor het in gang zetten, faciliteren en controleren van de activiteiten van het International Verification Committee (IVC). Daarnaast zorgt het VERA-secretariaat onder meer voor de internationale communicatie, verspreiding en publiciteit van VERA en verzorgt het de website.

 

Ook adviseert het autoriteiten, testinstituten en fabrikanten op het gebied van milieutechnologie en beoordeelt het aanvragen voor een VERA Verification Statement. Tenslotte verstrekt het VERA-secretariaat de VERA Verification Statements en zorgt het ervoor dat deze worden gebruikt zoals bedoeld.

 

Op dit moment is het internationale secretariaat tot 2018 bij het BMEL in Duitsland gevestigd. Iedere vier jaar verhuist het naar een ander deelnemend land.

 

Technische experts

In alle drie de landen is een aantal onafhankelijke technische experts benoemd binnen alle technologische vakgebieden waar VERA zich mee bezig houdt.

 

Internationaal zijn deze experts georganiseerd in het IVC. De experts van het IVC houden zich bezig met het reviseren van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe protocollen. Daarnaast spelen ze een centrale rol bij het waarborgen van de uniformiteit en betrouwbaarheid van de verificatie- en testactiviteiten die in het kader van VERA worden uitgevoerd.

 

Nationaal zijn de experts georganiseerd in technische adviescommissies (National Technical Advisory Committees – NTAC’s). De rol van de NTAC’s is het adviseren van testorganisaties over lopende en geplande activiteiten, het evalueren van testrapporten en verificatieaanvragen, en het opstellen van aanbevelingen voor het IVB en het IVC. Het NTAC wordt in Denemarken ‘MELT’ genoemd. 

 


Testinstituten

De testinstituten zijn primair verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en rapporteren van testactiviteiten overeenkomstig de VERA-testprotocollen. De testinstituten zijn onafhankelijk en maken niet rechtstreeks deel uit van de VERA-organisatie. Het staat aanvragers vrij zelf een testinstituut uit te kiezen. De testinstituten dienen echter aan de eisen te voldoen en aan te tonen dat ze beschikken over de benodigde kennis en ervaring met betrekking tot de gebieden waarop ze tests uitvoeren.